Privacyverklaring Barendregt Mechanisatie BV

Uw privacy

Barendregt Mechanisatie BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Barendregt Mechanisatie BV persoonsgegevens verwerkt van relaties, waaronder prospects, klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Barendregt Mechanisatie BV zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent dat wij:

 • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Barendregt Mechanisatie BV.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Barendregt Mechanisatie BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Barendregt Mechanisatie BV hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk e-mailadres.

 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

 • Om relaties en medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Barendregt Mechanisatie BV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.

 • Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.

 • Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

 • U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Nieuwsbrief

Wij zouden u een (digitale) nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Uw (e-mail)adres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich altijd afmelden.

E-mail

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Barendregt Mechanisatie BV indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst.

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website heeft. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens maakt Barendregt Mechanisatie BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Barendregt Mechanisatie BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Barendregt Mechanisatie BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Barendregt Mechanisatie BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website, in nieuwsbrieven of via een e-mail.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, of wilt u gebruikmaken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u een bericht sturen aan: Barendregt Mechanisatie BV, Tramweg 2a, 3255 MB Oude-Tonge, e-mail info@barendregt.nl.